گروه تئاتر اندیشه شهرستان شوش
تشریح عملکرد گروه
مهدی کرم الهی ـ خبرنگار شوش نیوز
روز پنجشنبه 3 تیرماه 1395 ساعت 23 در تمرین میزان سن نمایش بومی محلی ماه بانو که در پلاتوی تالار نیایش برگزار شد ، با کارگردان این نمایش گفت و گویی را تدارک دیدم که حاصل آن در ادامه ی این گزارش کوتاه آمده است .
 

 ادامه مطلب ...