گروه تئاتر اندیشه شهرستان شوش
تشریح عملکرد گروه

گروه تئاتر انديشه ي شهرستان شوش به فعاليت خود ادامه خواهد داد عباس كرم الهي

رسم بر اين است قطاري كه حركت مي كند به طرفش سنگ پرتاب مي كنن تا از حركت بايستد ... گروه تئاتر انديشه ي شهرستان شوش هم همين حكايت قطار را دارد .... اولين گروهي است كه در شهرستان شوش پروانه نمايش گرفت .ادامه مطلب ...
چهار شنبه 18 مرداد 1391برچسب:, :: 16:21 ::  نويسنده : روابط عمومي گروه