گروه تئاتر اندیشه شهرستان شوش
تشریح عملکرد گروه

سیده مریم فدایی ـ خبرنگار گروه تئاتر اندیشه

ساعت 19:45چهارشنبه 10مهرماه1398 نمایش تراژدی پروانه نوشته و کار عباس کرم الهی کاری از گروه تئاتر اندیشه وابسته به انجمن هنرهای نمایشی اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شوش با حضور رضا ذاکری در پلاتوی نمایش  شهید احمد حیاری  به مرحله ی میزانسن رسید .ادامه مطلب ...